کود ۲۰-۶-۱۹

این کود ، کودی کامل و یک کود اختصاصی برای گیاهان آپارتمانی و فصلی است . از این کود برای تحریک و توسعه شاخ و برگ مخصوصا در غلات و حبوبات استفاده می شود. همچنین کود ذکر شده مناسب گیاهان دارای گل، گل بریده، درختان میوه، مرکبات و صیفی جات می باشد.